75/2018 Sb. - Sdělení Národní rozpočtové rady o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu
ikona P
Číslo předpisu 75/2018 Sb.
Částka 37
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 25. 4. 2018
Rozeslán dne 4. 5. 2018
Platnost od 4. 5. 2018
Účinnost od 19. 5. 2018
Provádí předpis 23/2017 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

Národní rozpočtová rada vyhlašuje výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu k 31.12.2017 na úrovni 34,60 % HDP.