Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č. 77 Sb. z. a n., o nové úpravě finančního hospodářství územní samosprávy Pozn.: ust. § 10 odst. 1, 3 a 4 a § 27 nabývají účinnosti už 1.12.1930;
Číslo předpisu 169/1930 Sb.
Částka 80
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon NS
Rozeslán dne 29. 11. 1930
Platnost od 29. 11. 1930
Platnost do 31. 12. 1949
Zrušen předpisem 279/1949 Sb.