28/2019 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky o řešení dluhu Srbské republiky vůči České republice
ikona P
Číslo předpisu 28/2019 Sb. m. s.
Částka 19
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 10. 12. 2018
Rozeslán dne 13. 6. 2019
Platnost od 9. 5. 2019
Účinnost od 28. 6. 2019
Anotace

Sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky o řešení dluhu Srbské republiky vůči České republice.

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 10. prosince 2018 byla v Lánech podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky o řešení dluhu Srbské republiky vůči České republice.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 7 dne 9. května 2019. Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.