557/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 557/2004 Sb.
Částka 189
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 24. 9. 2004
Rozeslán dne 9. 11. 2004
Platnost od 9. 11. 2004
Účinnost od 9. 11. 2004
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodu 13 nabývá účinnosti dne 1.1.2005.
Novelizuje předpis 250/2000 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Změny v bodech 1. až 11. a bodu 13. novely - použití - viz čl. II
Změny v ustanoveních:

  • body 1.-11.
    §2, §7, §8, §11, §17, §19, §28, §32 (změny),
  • bod 12.
    Za §33 se vkládá nový §33a "Sdružování prostředků",
  • bod 13. - změna s účinností dnem 1.1.2005,
    za §33a se vkládá nový §33b "Stravování a stravovací služby",
  • §34 (změny).

Čl. II - Přechodné ustanovení
Ustanovení čl. I bodů 1 až 11 a 13 tohoto zákona se použijí poprvé pro rozpočtový rok 2005.
Účinnost změn dnem vyhlášení (9.11.2004), s výjimkou ustanovení čl. I bodu 13, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.