116/1947 Sb. - Zákon o úpravě některých právních poměrů důstojníků, rotmistrů a poddůstojníků aspirantů v záloze
ikona P
Číslo předpisu 116/1947 Sb.
Částka 52
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon NS
Přijat dne 11. 6. 1947
Rozeslán dne 4. 7. 1947
Platnost od 4. 7. 1947
Účinnost od 4. 7. 1947
Platnost do 29. 4. 1960
Zrušen předpisem 76/1959 Sb.