202/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 202/2015 Sb.
Částka 83
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 23. 7. 2015
Rozeslán dne 17. 8. 2015
Platnost od 17. 8. 2015
Účinnost od 17. 8. 2015
Novelizuje předpis 40/1995 Sb., 256/2001 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, a
 2. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů.

Změny:

 • Změna zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 (změny),
  • v poznámce pod čarou č. 1 (změny),
  • §2 (rozsáhlé změny),
  • Poznámky pod čarou č. 6 a č. 7 se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.,
  • §2a, §2c, §5d (změny),
  • §6a „Činnosti v pohřebnictví“ včetně nadpisu - nové znění,
  • §6b, §7, §7a (změny),
  • §7d se včetně nadpisu zrušuje,
  • §8, §8a (rozsáhlé změny),
  • §8b, §8c (změny).

Čl. II - Přechodné ustanovení >>

 

 • Změny v §26 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.