298/2020 Sb. - Vyhláška o obsahu a rozsahu údajů, které je poskytovatel podpory malého rozsahu povinen zaznamenat do centrálního registru podpor malého rozsahu, a o postupu při jejich zaznamenávání
ikona P
Číslo předpisu 298/2020 Sb.
Částka 114
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 15. 6. 2020
Rozeslán dne 30. 6. 2020
Platnost od 30. 6. 2020
Účinnost od 1. 7. 2020
Poznámka k účinnosti Vyhláška nabývá účinnosti 1.7.2020, s výjimkou ustanovení §3 písm. j), které nabývá účinnosti 1.9.2020.
Ruší předpis 465/2009 Sb.
Provádí předpis 215/2004 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje.

Předmět úpravy

Vyhláška Ministerstva zemědělství a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže stanovuje obsah a rozsah údajů, které je poskytovatel podpory malého rozsahu povinen zaznamenat do centrálního registru podpor malého rozsahu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, a postup zaznamenávání údajů o podpoře malého rozsahu do centrálního registru.

  • §3 písm. j) - účinnost od 1.9.2020

§5 - Zrušovací ustanovení