32/1999 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti žádosti o předchozí souhlas ČNB s nabytím akcií banky s hlasovacím právem a náležitosti oznámení o snížení podílu akcií banky s hlasovacím právem
ikona P
Číslo předpisu 32/1999 Sb.
Částka 13
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška České národní banky
Přijat dne 2. 2. 1999
Rozeslán dne 23. 2. 1999
Platnost od 23. 2. 1999
Účinnost od 23. 2. 1999
Platnost do 29. 4. 2002
Provádí předpis 21/1992 Sb.
Zrušen předpisem 166/2002 Sb.