343/2012 Sb. - Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2013
ikona P
Číslo předpisu 343/2012 Sb.
Částka 127
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška Českého statistického úřadu
Přijat dne 27. 9. 2012
Rozeslán dne 19. 10. 2012
Platnost od 19. 10. 2012
Účinnost od 1. 1. 2013
Provádí předpis 89/1995 Sb.
Novelizován předpisem 317/2013 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.
Předmět úpravy
Vyhláškou Českého statistického úřadu se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2013.
Program statistických zjišťování na rok 2013 je uveden v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce.

Účinnost 1.1.2013.