228/1990 Sb. - O zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR - úplné znění zákona č. 2/69 Sb.
Číslo předpisu 228/1990 Sb.
Částka 39
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon ČNR
Přijat dne 8. 1. 1969
Rozeslán dne 15. 6. 1990
Platnost od 15. 6. 1990
Účinnost od 1. 7. 1990
Úplné znění pr. př. 2/1969 Sb.