23/1956 Sb. - Nařízení, kterým se provádí ustanovení §5 odst. 3 a 4 zákonného opatření č. 59/1955 Sb., o platových poměrech soudců, prokurátorů a právních čekatelů (platového řádu)
ikona P
Číslo předpisu 23/1956 Sb.
Částka 14
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení ministerstva
Přijat dne 28. 6. 1956
Rozeslán dne 6. 7. 1956
Platnost od 6. 7. 1956
Účinnost od 6. 7. 1956
Platnost do 31. 12. 1969
Provádí předpis 59/1955 Sb.
Zrušen předpisem 156/1969 Sb.