466/2006 Sb. - Vyhláška o bezpečnostní letové normě
ikona P
Číslo předpisu 466/2006 Sb.
Částka 153
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 26. 9. 2006
Rozeslán dne 11. 10. 2006
Platnost od 11. 10. 2006
Účinnost od 1. 11. 2006
Provádí předpis 49/1997 Sb.
Novelizován předpisem 60/2009 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).
Vyhláškou Ministerstva dopravy se stanoví pravidla pro určení maximální doby ve službě, doby letové služby, doby letu, minimální požadavky na odpočinek včetně odpočinku při překračování více časových pásem, principy dělené služby, principy pro použití zesílené a zdvojené posádky a pravidla pro určování letové zálohy členů posádek letadel:

  1. leteckého dopravce vykonávajícího svou činnost letouny,
  2. leteckého dopravce vykonávajícího svou činnost vrtulníky a provozovatele leteckých prací,
  3. provozovatele letecké záchranné služby.

Účinnost 1.11.2006.