60/2019 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje změna textu a příloh II až IX Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozónu k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států
ikona P
Číslo předpisu 60/2019 Sb. m. s.
Částka 39
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 17. 10. 2017
Rozeslán dne 10. 12. 2019
Platnost od 7. 10. 2019
Účinnost od 25. 12. 2019
Novelizuje předpis 81/2010 Sb. m. s.
Anotace

Změna textu a příloh II až IX Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozónu k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států.

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 4. května 2012 byla v Ženevě přijata změna textu a příloh II až IX Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozónu k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států, vyhlášené pod č. 81/2010 Sb. m. s.

Se změnou Protokolu vyslovil souhlas Parlament České republiky. Listina o přijetí změny Protokolu Českou republikou, podepsaná prezidentem republiky dne 17. října 2017, byla uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů, depozitáře Protokolu, dne 22. listopadu 2017.

Změna Protokolu vstoupila v platnost na základě článku 13 odst. 3 Protokolu dne 7. října 2019 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou republiku.