60/1998 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 60/1998 Sb.
Částka 25
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 5. 3. 1998
Rozeslán dne 30. 3. 1998
Platnost od 30. 3. 1998
Účinnost od 30. 3. 1998
Novelizuje předpis 58/1995 Sb.