81/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 81/2004 Sb.
Částka 25
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 22. 1. 2004
Rozeslán dne 25. 2. 2004
Platnost od 25. 2. 2004
Účinnost od 11. 3. 2004
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodu 9 části věty za středníkem, čl. I bodu 30 části věty za středníkem, čl. I bodu 34 a čl. I bodu 50 nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
Novelizuje předpis 89/1995 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.
Změny v ustanoveních:

  • §1 až §4, §6, §9 až §13 (změny),
  • §16 až §18, §19a, §20, §20a, §20d, §21, §28 (změny).

Účinnost změn patnáctým dnem následujícím po dni vyhlášení (11.3.2004), s výjimkou ustanovení čl. I bodu 9 části věty za středníkem, čl. I bodu 30 části věty za středníkem, čl. I bodu 34 a čl. I bodu 50, která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.