129/1979 Sb. - Vyhláška o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví trvale nezpůsobilých k dosavadní práci
ikona P
Číslo předpisu 129/1979 Sb.
Částka 25
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 23. 10. 1979
Rozeslán dne 30. 11. 1979
Platnost od 30. 11. 1979
Účinnost od 1. 1. 1980
Platnost do 31. 12. 1987
Provádí předpis 65/1965 Sb., 177/1968 Sb., 133/1970 Sb.
Novelizován předpisem 21/1982 Sb., 145/1982 Sb., 62/1983 Sb.
Zrušen předpisem 102/1987 Sb.