443/2005 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 443/2005 Sb.
Částka 154
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 6. 10. 2005
Rozeslán dne 10. 11. 2005
Platnost od 10. 11. 2005
Účinnost od 10. 11. 2005
Novelizuje předpis 72/2000 Sb.
Novelizován předpisem 72/2000 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů.
Změny:

  • v §8 zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění zákona č. 453/2001 Sb. a zákona č. 19/2004 Sb., se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

Účinnost změn 10.11.2005.