176/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Kokořínsko - Máchův kraj
ikona P
Číslo předpisu 176/2014 Sb.
Částka 74
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 9. 4. 2014
Rozeslán dne 28. 8. 2014
Platnost od 28. 8. 2014
Účinnost od 1. 9. 2014
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Nařízením vlády se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Kokořínsko Máchův kraj.
§6 - Přechodné ustanovení
§7 - Zrušovací ustanovení