Stanovení statistických ukazatelů - Tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží a Změna stavu nedokončené výroby ke konci čtvrtletí proti jeho počátku a způsob jejich získávání
ikona P
Číslo předpisu REG 935301
Částka 53
Druh předpisu opatření
Druh předpisu (podrobně) opatření Českého statistického úřadu
Přijat dne 27. 7. 1993
Rozeslán dne 13. 8. 1993
Platnost od 13. 8. 1993
Účinnost od 13. 8. 1993
Provádí předpis 278/1992 Sb.