262/1990 Sb. - Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 91/1958 Sb., kterou se uveřejňuje opatření o organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců
ikona P
Číslo předpisu 262/1990 Sb.
Částka 42
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 29. 6. 1990
Rozeslán dne 29. 6. 1990
Platnost od 29. 6. 1990
Účinnost od 1. 7. 1990
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. II bodu 3 nabývá účinnosti dne 1.9.1990.
Platnost do 31. 12. 1992
Novelizuje předpis 91/1958 Sb.
Ruší předpis 96/1954 Ú.l., 169/1954 Ú.l.
Zrušen předpisem 589/1992 Sb.