285/2019 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Větrníky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
ikona P
Číslo předpisu 285/2019 Sb.
Částka 122
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 29. 10. 2019
Rozeslán dne 8. 11. 2019
Platnost od 8. 11. 2019
Účinnost od 1. 12. 2019
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Vyhláškou Ministerstva životního prostředí se vyhlašuje Národní přírodní památka Větrníky a stanoví se její bližší ochranné podmínky.