135/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch
ikona P
Číslo předpisu 135/2004 Sb.
Částka 43
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 17. 3. 2004
Rozeslán dne 30. 3. 2004
Platnost od 30. 3. 2004
Účinnost od 1. 4. 2004
Platnost do 24. 8. 2011
Ruší předpis 464/2000 Sb.
Provádí předpis 258/2000 Sb.
Novelizován předpisem 292/2006 Sb.
Zrušen předpisem 238/2011 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví stanoví:
a) v souladu s právem ES hygienické limity ukazatelů jakosti vody v koupalištích ve volné přírodě,
b) hygienické limity ukazatelů jakosti vody v umělých koupalištích a v saunách a hygienické požadavky na jejich vybavení, čištění, úklid a dezinfekci,
c) hygienické požadavky na úpravu, obměňování a recirkulaci vody v bazénech umělých koupališť a saun,
d) hygienické požadavky na kontrolu jakosti vody,
e) hygienické požadavky na prostorové a konstrukční vybavení umělých koupališť a saun a na jejich mikroklimatické podmínky,
f) hygienické požadavky na kontrolu jakosti vody a
g) hygienické limity mikrobiálního, parazitárního a chemického znečištění písku v pískovištích na venkovních hracích plochách.
Za koupaliště se nepovažují léčebné a rehabilitační bazény vybudované ve zdravotnických zařízeních, pokud nejsou využívány veřejností jako koupaliště.
Účinnost 1.4.2004.