292/2010 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 164/2002 Sb., o podmínkách přístupu k informacím v informační databázi ČNB - Centrální registr úvěrů
ikona P
Číslo předpisu 292/2010 Sb.
Částka 109
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška České národní banky
Přijat dne 12. 10. 2010
Rozeslán dne 27. 10. 2010
Platnost od 27. 10. 2010
Účinnost od 1. 11. 2010
Novelizuje předpis 164/2002 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 164/2002 Sb., o podmínkách přístupu k informacím v informační databázi České národní banky - Centrální registr úvěrů.
Změna:

  • v §3 odst. 2 vyhlášky se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

Účinnost změn 1.11.2010.