90/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 90/2019 Sb.
Částka 42
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 20. 3. 2019
Rozeslán dne 2. 4. 2019
Platnost od 2. 4. 2019
Účinnost od 2. 4. 2019
Novelizuje předpis 289/1995 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).

Změny v ustanoveních:

  • §49 (změna),
  • vkládá se nový §51a.