184/1988 Sb. - O hospodářských stycích se zahraničím - úplné znění zákona č. 42/80 Sb.
Číslo předpisu 184/1988 Sb.
Částka 40
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon FS
Přijat dne 10. 4. 1980
Rozeslán dne 8. 12. 1988
Platnost od 8. 12. 1988
Účinnost od 1. 7. 1988
Platnost do 31. 12. 2013
Úplné znění pr. př. 42/1980 Sb.
Zrušen předpisem 89/2012 Sb.