92/1992 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby
ikona P
Číslo předpisu 92/1992 Sb.
Částka 23
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon FS
Přijat dne 18. 2. 1992
Rozeslán dne 28. 2. 1992
Platnost od 28. 2. 1992
Účinnost od 28. 2. 1992
Novelizuje předpis 92/1991 Sb.