407/2001 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 407/2001 Sb.
Částka 153
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 24. 10. 2001
Rozeslán dne 20. 11. 2001
Platnost od 20. 11. 2001
Účinnost od 1. 1. 2002
Novelizuje předpis 167/1998 Sb.