151/2006 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 371/2004 Sb., kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek
ikona P
Číslo předpisu 151/2006 Sb.
Částka 52
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 29. 3. 2006
Rozeslán dne 24. 4. 2006
Platnost od 24. 4. 2006
Účinnost od 24. 4. 2006
Platnost do 31. 12. 2013
Novelizuje předpis 371/2004 Sb.
Zrušen předpisem 89/2012 Sb.
Anotace

Změna nařízení vlády č. 371/2004 Sb., kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek.
Změny v příloze:

  • v čl. I (změny),
  • článek IV "Změny společných částí domu" - nové znění,
  • v čl. VII (změny).

Účinnost změn 24.4.2006.