129/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 129/2016 Sb.
Částka 49
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 6. 4. 2016
Rozeslán dne 25. 4. 2016
Platnost od 25. 4. 2016
Účinnost od 10. 5. 2016
Novelizuje předpis 104/2000 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury.

Poměrně rozsáhlá novela zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury dotýkající se všech ustanovení zákona.