338/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 338/2016 Sb.
Částka 132
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 10. 10. 2016
Rozeslán dne 18. 10. 2016
Platnost od 18. 10. 2016
Účinnost od 2. 11. 2016
Novelizuje předpis 196/2001 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif).
Změny v ustanoveních:

  • v nadpisu části sedmé (§24a) se za slovo "ODMĚNA" vkládají slova "A NÁHRADA HOTOVÝCH VÝDAJŮ",
  • §24a, §26a (změny).