289/2006 Sb. - O dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů - úplné znění zákona č. 15/98 Sb.
Číslo předpisu 289/2006 Sb.
Částka 90
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 13. 1. 1998
Rozeslán dne 26. 5. 2006
Platnost od 26. 5. 2006
Účinnost od 26. 5. 2006
Úplné znění pr. př. 15/1998 Sb.
Anotace

Vyhlášení úplného znění zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů.
Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn, naposledy provedených zákonem č. 70/2006 Sb.

Naše poznámky:

  1. Toto úplné znění není zase tak "úplné". Zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu (dříve zákon o Komisi pro cenné papíry), byl naposledy novelizován zákonem č. 224/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, a zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tato poslední novela byla přijata 25.4.2006, ve Sbírce zákonů publikována dne 26.5.2006 a téhož dne nabyla účinnosti.
  2. V zákonu č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem, který byl přijat již 2.2.2006, publikován ve Sbírce zákonů dne 8.3.2006 a nabyl účinnosti dnem 1.4.2006 ČÁST DRUHÁ, čl. II, bod 1. zní:
    1. V názvu zákona se slova "Komisi pro cenné papíry" nahrazují slovy "dohledu v oblasti kapitálového trhu".
    Není nám tedy zcela jasné proč je vyhlašováno úplné znění zákona "O KOMISI PRO CENNÉ PAPÍRY", jak je chybně uvedeno v tomto neúplném "úplném" znění.