209/2021 Sb. - Vyhláška o odměně a náhradě hotových výdajů likvidátora banky a spořitelního a úvěrního družstva
ikona P
Číslo předpisu 209/2021 Sb.
Částka 89
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška České národní banky
Přijat dne 19. 5. 2021
Rozeslán dne 26. 5. 2021
Platnost od 26. 5. 2021
Účinnost od 27. 5. 2021
Provádí předpis 21/1992 Sb., 87/1995 Sb.
Novelizován předpisem 118/2022 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 21/1992 Sb., o bankách a č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních.

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje způsob stanovení náhrady hotových výdajů a odměny likvidátora banky a spořitelního a úvěrního družstva, jejich maximální výši hrazenou státem a způsob jejich výplaty.