16/2011 Sb. - Vyhláška, kterou se zrušují některé právní předpisy o vyhlášení zvláště chráněných území
ikona P
Číslo předpisu 16/2011 Sb.
Částka 6
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 25. 1. 2011
Rozeslán dne 4. 2. 2011
Platnost od 4. 2. 2011
Účinnost od 1. 3. 2011
Provádí předpis 2/1969 Sb., 114/1992 Sb., 1/1993 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis

  • k ústavnímu zákonu č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
  • a k zákonům
    • č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, a
    • č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Vyhláškou Ministerstva životního prostředí se zrušují některé právní předpisy o vyhlášení zvláště chráněných území.
Zrušují se:

  1. Vyhláška Ministerstva školství a osvěty č. 28.237/48, o zřízení přírodní reservace Žehuňská obora a Žehuňský rybník, ze dne 8.2.1948.
  2. Výnos Ministerstva školství, věd a umění č. 42.760/49, o zřízení přírodní reservace Chýnovská jeskyně, ze dne 25.4.1949.
  3. Výnos Ministerstva školství, věd a umění č. 101.107/51-IV/5, o zřízení přírodní reservace Mlýnský rybník a rybník Rohlík s pobřežními loukami, ze dne 13.9.1951.
  4. Výnos Ministerstva kultury ČSR č. 61.887/54 IX, o stanovení výměry a ochranných podmínek státní přírodní reservace Polom, ze dne 7.4.1955.

Účinnost 1.3.2011.