141/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách)
ikona P
Číslo předpisu 141/2008 Sb.
Částka 44
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 26. 3. 2008
Rozeslán dne 25. 4. 2008
Platnost od 25. 4. 2008
Účinnost od 25. 4. 2008
Novelizuje předpis 162/2003 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách).
Změny:

  • v §2 odst. 2 písmeno c) zní:
    "c) akvária, terária, expozice a jiná výstavní zařízení, která chovají méně než 20 druhů volně žijících savců a ptáků, jsou-li součástí zařízení, jehož hlavní činností není vystavování volně žijících živočichů pro veřejnost,".

Účinnost změn 25.4.2008.