37/1967 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon o znalcích a tlumočnících
ikona P
Číslo předpisu 37/1967 Sb.
Částka 14
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 17. 4. 1967
Rozeslán dne 20. 4. 1967
Platnost od 20. 4. 1967
Účinnost od 1. 7. 1967
Platnost do 31. 12. 2020
Provádí předpis 36/1967 Sb.
Novelizován předpisem 11/1985 Sb., 184/1990 Sb., 77/1993 Sb., 432/2002 Sb., 297/2015 Sb.
Zrušen předpisem 254/2019 Sb.