66/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 66/2008 Sb.
Částka 22
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 29. 1. 2008
Rozeslán dne 29. 2. 2008
Platnost od 29. 2. 2008
Účinnost od 29. 2. 2008
Novelizuje předpis 131/2000 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

  • Změny jsou provedeny v ustanoveních §29 a §35.

Účinnost změn 29.2.2008.