144/2007 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Svatošské skály a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
ikona P
Číslo předpisu 144/2007 Sb.
Částka 52
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 11. 6. 2007
Rozeslán dne 22. 6. 2007
Platnost od 22. 6. 2007
Účinnost od 1. 7. 2007
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Předmět úpravy

  1. Vyhlašuje se Národní přírodní památka Svatošské skály.
  2. Důvodem zvláštní ochrany je zachování geomorfologicky ojedinělých žulových skalních útvarů s fragmenty reliktních borů a s výskytem vzácných či ohrožených druhů rostlin a živočichů.

Účinnost 1.7.2007.