460/2004 Sb. - O ochraně přírody a krajiny - úplné znění zákona č. 114/92 Sb.
Číslo předpisu 460/2004 Sb.
Částka 155
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 19. 2. 1992
Rozeslán dne 28. 4. 2004
Platnost od 28. 4. 2004
Účinnost od 28. 4. 2004
Úplné znění pr. př. 114/1992 Sb.
Anotace

Vyhlášení úplného znění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jak vyplývá z pozdějších změn.
Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jak vyplývá z pozdějších změn, naposledy provedených zákonem č. 218/2004 Sb.