126/1960 Sb. - Vyhláška, kterou se vydávají podrobnější předpisy k úpravě některých poměrů poslanců národních výborů a občanů zvolených za členy komisí národních výborů
ikona P
Číslo předpisu 126/1960 Sb.
Částka 51
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 4. 8. 1960
Rozeslán dne 23. 8. 1960
Platnost od 23. 8. 1960
Účinnost od 23. 8. 1960
Platnost do 31. 12. 1967
Ruší předpis 189/1958 Ú.l.
Provádí předpis 66/1960 Sb.
Zrušen předpisem 12/1968 Sb.