316/1996 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 316/1996 Sb.
Částka 95
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 13. 12. 1996
Rozeslán dne 31. 12. 1996
Platnost od 31. 12. 1996
Účinnost od 1. 1. 1997
Novelizuje předpis 586/1992 Sb.