455/2004 Sb. - Sdělení o vyhlášení změny plánu přidělení kmitočtových pásem
ikona P
Číslo předpisu 455/2004 Sb.
Částka 152
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení Českého telekomunikačního úřadu
Přijat dne 26. 7. 2004
Rozeslán dne 5. 8. 2004
Platnost od 5. 8. 2004
Účinnost od 14. 7. 2004
Provádí předpis 151/2000 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů.
Český telekomunikační úřad sděluje, že vyhlásil změnu plánu přidělení kmitočtových pásem.
Český telekomunikační úřad uveřejnil tuto změnu plánu přidělení kmitočtových pásem v Telekomunikačním věstníku dne 14. července 2004, v částce 7, v normativní části "A" pod bodem 135.
Uvedeným dnem nabyla změna plánu přidělení kmitočtových pásem účinnosti.