126/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 279)
ikona P
Číslo předpisu 126/2020 Sb.
Částka 45
Druh předpisu usnesení
Druh předpisu (podrobně) usnesení vlády
Přijat dne 23. 3. 2020
Rozeslán dne 23. 3. 2020
Platnost od 23. 3. 2020
Účinnost od 23. 3. 2020
Ruší předpis 85/2020 Sb., 87/2020 Sb.
Provádí předpis 110/1998 Sb., 240/2000 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k ústavnímu zákonu č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.

V souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vláda České republiky pro řešení vzniklé krizové situace rozhodla o přijetí krizových opatření.

  • Doporučení zaměstnavatelům k vytváření podmínek k omezení možnosti přenosu koronaviru.