427/2005 Sb. - Sdělení o zavedení Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
ikona P
Číslo předpisu 427/2005 Sb.
Částka 146
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení Českého statistického úřadu
Přijat dne 13. 10. 2005
Rozeslán dne 25. 10. 2005
Platnost od 25. 10. 2005
Účinnost od 1. 1. 2006
Provádí předpis 89/1995 Sb.
Novelizován předpisem 309/2007 Sb., 402/2008 Sb., 432/2009 Sb., 323/2010 Sb., 339/2011 Sb., 427/2012 Sb., 370/2013 Sb., 274/2014 Sb., 255/2015 Sb., 313/2016 Sb., 324/2017 Sb., 218/2018 Sb., 198/2019 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.
Český statistický úřad ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví zavádí s účinností od 1. ledna 2006 Klasifikaci hospitalizovaných pacientů IR-DRG (dále jen "klasifikace IR-DRG").
Klasifikace IR-DRG (International Refined Diagnosis Related Groups - Mezinárodní zpřesněné skupiny vztažené k diagnóze) umožňuje klasifikovat pacienty v akutní nemocniční péči na základě jejich klinické podobnosti a srovnatelnosti nákladů na jejich nemocniční pobyt.
Pro klasifikaci IR-DRG se pro rok 2006 vydává definiční manuál, verze 003.2006 (formát pdf) a program pro automatizované kódování podle této klasifikace (tzv. grouper), česká verze 003.2006. Za vydání a distribuci výše uvedené verze definičního manuálu a grouperu IR-DRG odpovídá Institut pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví, Ruská 85, 100 05 Praha 10, který je současně servisní organizací pro zajišťování veškerých činností souvisejících s definičním manuálem a grouperem IR-DRG.
Definiční manuál a grouper IR-DRG lze obdržet v elektronické podobě postupem uvedeným na webových stránkách www.nrc.ipvz.cz
Internetový odkaz na formulář >>

Účinnost 1.1.2006.