22/2016 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Karlovské bučiny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
ikona P
Číslo předpisu 22/2016 Sb.
Částka 8
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 14. 1. 2016
Rozeslán dne 25. 1. 2016
Platnost od 25. 1. 2016
Účinnost od 1. 2. 2016
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Vyhláškou Ministerstva životního prostředí se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Karlovské bučiny a stanoví se její bližší ochranné podmínky.
Za národní přírodní rezervaci se vyhlašuje území s výskytem

  1. přirozených lesních ekosystémů bučin a
  2. biotopu vzácného a ohroženého druhu rostliny kruštíku drobnolistého (Epipactis microphylla), včetně jeho populace,
    tvořících předmět ochrany národní přírodní rezervace.