118/1976 Sb. - Vyhláška, kterou se pověřují městské a místní národní výbory ve Východočeském kraji výkonem státní správy ve vodním hospodářství
ikona P
Číslo předpisu 118/1976 Sb.
Částka 22
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška KNV
Přijat dne 13. 9. 1976
Rozeslán dne 1. 10. 1976
Platnost od 1. 10. 1976
Účinnost od 1. 1. 1977
Provádí předpis 130/1974 Sb.