482/2003 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku)
ikona P
Číslo předpisu 482/2003 Sb.
Částka 159
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 10. 12. 2003
Rozeslán dne 31. 12. 2003
Platnost od 31. 12. 2003
Účinnost od 31. 12. 2003
Provádí předpis 40/1964 Sb., 65/1965 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

  1. č. 65/1965 Sb., zákoník práce, a
  2. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.

Nařízením vlády se upravuje náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku).
Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání příslušející zaměstnancům podle zákoníku práce, popřípadě podle dřívějších předpisů se upravuje tak, že se průměrný výdělek rozhodný pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku, popřípadě zvýšený podle pracovněprávních předpisů, zvyšuje o 2,5 %.
Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě se upravuje tak, že se průměrný výdělek rozhodný pro výpočet náhrady, popřípadě zvýšený podle dřívějších předpisů zvyšuje o 2,5 %. Úprava náhrady se podle věty první neprovede, vznikl-li nárok na náhradu po 31. prosinci 2003.
Účinnost 31.12.2003.