52/2003 Sb. - O matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů - úplné znění zákona č. 301/2000 Sb.
Číslo předpisu 52/2003 Sb.
Částka 19
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 2. 8. 2000
Rozeslán dne 30. 12. 2002
Platnost od 30. 12. 2002
Účinnost od 30. 12. 2002
Úplné znění pr. př. 301/2000 Sb.