185/2010 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Ve Studeném a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
ikona P
Číslo předpisu 185/2010 Sb.
Částka 64
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 2. 6. 2010
Rozeslán dne 16. 6. 2010
Platnost od 16. 6. 2010
Účinnost od 1. 7. 2010
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Vyhláškou Ministerstva životního prostředí se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Ve Studeném a stanoví se její bližší ochranné podmínky.

Účinnost 1.7.2010.