174/2011 Sb. - Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů minerální vody v Louce u Mariánských Lázní, Mnichově u Mariánských Lázní a Pramenech a ochranných pásem zdrojů přírodních minerálních vod v Nové Vsi u Sokolova, Louce u Mariánských Lázní, Mnichově u Mariánských Lázní a Pramenech a o vymezení konkrétních ochranných opatření (vyhláška o ochranných pásmech zdrojů Nová Ves - Louka - Mnichov)
ikona P
Číslo předpisu 174/2011 Sb.
Částka 63
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 13. 6. 2011
Rozeslán dne 29. 6. 2011
Platnost od 29. 6. 2011
Účinnost od 1. 9. 2011
Provádí předpis 164/2001 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon).
Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví se stanoví ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů minerální vody v Louce u Mariánských Lázní, Mnichově u Mariánských Lázní a Pramenech a ochranná pásma zdrojů přírodních minerálních vod v Nové Vsi u Sokolova, Louce u Mariánských Lázní, Mnichově u Mariánských Lázní a Pramenech a o vymezují se konkrétní ochranná opatření.
§7 - Přechodné ustanovení
Činnosti uvedené v §6 odst. 1 a 2, pokud jsou v dílčím pásmu stupně II A nebo dílčím pásmu stupně II B prováděny, budou ukončeny do 2 let od nabytí účinnosti této vyhlášky.

Účinnost 1.9.2011.