24/2016 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Úhošť a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
ikona P
Číslo předpisu 24/2016 Sb.
Částka 8
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 14. 1. 2016
Rozeslán dne 25. 1. 2016
Platnost od 25. 1. 2016
Účinnost od 1. 2. 2016
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Vyhláškou Ministerstva životního prostředí se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Úhošť a stanoví se její bližší ochranné podmínky.
Za národní přírodní rezervaci se vyhlašuje území s výskytem

  1. přirozených skalních, křovinných a lesních ekosystémů vegetace efemér a sukulentů, lesních lemů, nízkých xerofilních křovin, vysokých mezofilních a xerofilních křovin, teplomilných doubrav, suťových lesů a bučin,
  2. travinných ekosystémů luk a pastvin, trávníků písčin a mělkých půd a suchých trávníků a
  3. mokřadních a vodních ekosystémů rákosin a vegetace vysokých ostřic a makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod,
    tvořících předmět ochrany národní přírodní rezervace.